100% PURE GROENTESAPPEN ZONDER TOEVOEGINGEN, VOL MET VITAMINEN EN MINERALEN.

GRATIS VERZENDING VANAF € 50.-

VEILIG BETALEN MET MOLLIE

Product in winkelwagen: 0
Winkelwagen subtotaal:  0,00

Algemene voorwaarden

1. Definities

“Webshop”: Power Juice, de online winkel voor groentesap en sapkuren.

“Klant”: Elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst op de webshop.

“Producten”: Alle groentesappen en sapkuren die worden aangeboden op de webshop.

2. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Power Juice en de klant.

3. Bestellingen en Overeenkomsten

Door een bestelling te plaatsen op de webshop gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bestellingen worden geacht te zijn aanvaard nadat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Power Juice.

4. Prijzen en Betaling

Alle prijzen op de webshop zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen. Betaling kan worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op de webshop.

5. Levering

De levering van producten zal plaatsvinden op het adres dat door de klant is opgegeven tijdens het bestelproces. Power Juice zal zich inspannen om de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.

6. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te annuleren zonder opgave van redenen. Power Juice zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

7. Klachten

Eventuele klachten over de geleverde producten dienen binnen een redelijke termijn na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan Power Juice. Klachten zullen zo snel mogelijk en met de nodige zorgvuldigheid worden afgehandeld.

8. Aansprakelijkheid

Power Juice is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde producten.

9. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele-eigendomsrechten op de webshop, inclusief teksten, afbeeldingen en logo’s, behoren toe aan Power Juice.

10. Privacy

De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Power Juice.

11. Toepasselijk Recht en Geschillen

  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
  • Door een bestelling te plaatsen op de webshop van Power Juice, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

Laatste update: 04-08-2023

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@powerjuice.nl

Power Juice

Doggersvaart 10A
Den Helder
Nederland